Update 25 juni 2017

In de Raadsvergadering van 19 juni heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem besloten om niet mee te doen met het kansenonderzoek. De meerderheid van de raad heeft tegen gestemd.Echter het staat andere partijen vrij om wel aan te sluiten bij dit kansenonderzoek.

Volgens de gemeentelijke website zijn er ideeen voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. Deze zogenaamde Drechtdoorsteek wordt gezien als een kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken. In dit kader zijn er 2 voorlichtingsavonden geweest , de voorlichting aan de Raad op 1 februari en een openbare informatieavond in De Ontmoeting op 8 februari. Tijdens deze openbare  informatieavond bleek er veel onbegrip en weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeeren tussen de Westeinder en de Drecht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt uiteindelijk besloten wel of niet door te gaan met dit project.

 

Lees hier Raadsvoorstel Kansenonderzoek.

In dit raadsvoorstel staan waarborgen voor het landschap en kaders van het kansenonderzoek beschreven.

 

Lees hier Eindrapportage Haalbaarheid 2010.

Dit rapport speelt wederom een belangrijke rol in de besluitvorming wel/niet meedoen in kansenonderzoek bij de Raad.