In 2019 heeft de Gemeenteraad  van Kaag en Braassem besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor een Kansenonderzoek naar deze nieuwe vaarverbinding. In het verleden zijn er al pogingen geweest om dit te onderzoeken. Met negatief resultaat.

Dat neemt niet weg dat andere gemeenten nu veel enthousiaster zijn en wel hebben ingestemd met een dergelijk kansenonderzoek. Inmiddels is daarvan ook een rapport verschenen met een aantal varianten die mogelijk kansen hebben en verder onderzocht moeten worden. Dit rapport is op de projectenpagina bij het project "Drechtdoorsteek" te downloaden en in te zien.

Nu een tweetal varianten kansrijk worden beoordeeld, mag je je afvragen of het verstandig is als gemeente aan de zijlijn te blijven staan. Niet meedoen brengt met zich mee dat je er ook geen invloed op kan uitoefenen. Dat lijkt ons een onwenselijke situatie.
Bovendien kun je nu nog je invloed aanwenden om de meest geschikte variant te kiezen voor Leimuiden.
Is dat dan belangrijk voor Leimuiden? Jazeker! 

Het gaat niet alleen om die nieuwe vaarweg, maar er wordt van allerlei recreatie mee ontwikkeld. Dan heeft het zin dat die ontwikkeling zo dicht mogelijk bij Leimuiden wordt gerealiseerd en niet in of tegen Kudelstaart aan.

Er zijn nu 4 varianten onderzocht. Zie ook het overzichtsplaatje. Twee van de varianten zijn min of meer afgevallen. Bijvoorbeeld die door Kudelstaart. Die wordt duur en moeizaam. Een andere variant kent een vaarweg dwars door de Vriezenkoopse polder, een onwenselijke doorsnijding, die het landschappelijke karakter te zeer aantast.
Dan blijft er over een variant langs de dijk tegen Kudelstaart aan, en een variant vlakbij de jachthaven van Leimuiden.

Voor ons Leimuidenaren is die laatste de meest aantrekkelijke variant. Zeker met de extra recreatieve mogelijkheden, die tegelijk met de vaarweg mee ontwikkeld worden. Een waterkant waar je kunt recreëren, iets waar we in Leimuiden zo weinig van hebben.

Het lijkt ons een mogelijkheid waar we niet langer aan de zijkant kunnen verblijven. Als er een vaarweg moet komen, en de bedrijvigheid in ons gebied ziet daartoe ook mogelijkheden, laat ons er dan een ontwikkelen waar we wat aan hebben.

Toegevoegd: Op de projectenpagina is bij het project Drechtdoorsteek een notitie te lezen (eerst downloaden!) van dhr. P.L. de Bock, die laat zien dat onvoldoende is aangetoond dat een Drechtdoorsteek meetbare positieve resultaten voor de watersport zal opleveren.