Deze week worden de knotwilgen aan de Kerklaan bij de locatie Beukenlaan fase III gekapt door de firma Vissertuinen.
Zij verwachten hier te kunnen starten op, woensdag of donderdag (11 of 12 maart).
De kap van de 22 knotwilgen aan de Kerklaan is noodzakelijk om er goed onderhoud te kunnen plegen aan de sloten en kades.

De gemeente heeft toegezegd een deel van de bomen te compenseren. In overleg met de dorpsraad Leimuiden, worden er nog twaalf bomen gecompenseerd op een nader te bepalen locatie in Leimuiden.