Afdrukken

De Werkgroep "Geluidshinder Kaag en Braassem Noord" wijst ons op een petitie die in januari 2016 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.
Het doel is te bevorderen dat korte vluchten kunnen worden vervangen door reizen per hogesnelheidstrein. Dat kan helpen tegen verdere uitbreiding van Schiphol, waaronder de aanleg van een Tweede Kaagbaan, en het is goed voor het klimaat namelijk lagere uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

De petitie is met de volgende link te bereiken.
Lees de petitie en onderteken hem. Geef de link ook door aan huisgenoten en bekenden.

Hits: 901