In 2014 was het technische ontwerp, de viaduct-plus-variant, gereed.Maar door het niet ontwikkelen van Drechthoek II is er geen mogelijkheid om de ontsluitingsweg van de N207 te hanteren zoals gepland. Het is onduidelijk of er een bedrijventerrein komt en daarmee is de oplossing voor het knelpunt Leimuiden onzeker. Ook is het draagvlak voor het huidige ontwerp vanuit de gemeente Kaag en Braassem afgenomen. Er wordt opnieuw een breed onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het knelpunt Leimuiden.Dit onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd.De Dorpsraad zal hierin betrokken worden.