Het College van B&W is op 16 februari 2016 akkoord gegaan met de volgende voorgestelde besluiten:leimuiderhof

1. Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen.
2. Overgaan tot het ongewijzigd verlenen van omgevingsvergunning W20140258 voor het bouwen van 18 appartementen op het perceel Dorpsstraat 31-33 te Leimuiden.
3. Aan de woningen de nummeraanduidingen Dorpsstraat 31, 31a t/m 31c en 33a t/m 33f, 33h, 33k t/m 33n en 33p t/m 33s te Leimuiden toekennen.