Maandag 15 februari jl. was er een besloten raadsbijeenkomst voor Drechthoek II,, waarin het raadsvoorstel is besproken met de verschillende raadsfracties.

Op dit moment zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor een vervolgtraject, variërend van een ontwikkeling en realisatie door de gemeente, een gezamenlijke ontwikkeling met Mourik tot het stopzetten van het project.

De  komende weken verdiept de gemeenteraad zich in de verschillende scenario’s. Op 7 maart komt de agenda commissie van de raad bij elkaar.

In dit overleg zal bepaald worden op welk moment het raadsvoorstel ter besluitvorming wordt behandeld. Op z’n vroegst zal dit eind maart zijn.