Afdrukken

In de raad van 23 november jl. is de druk van de woningmarkt gehaald in Leimuiden door het besluit om Beukenlaan IV vooralsnog niet te ontwikkelen. De ijsclub, de scouting en de volkstuinvereniging kunnen dus vooralsnog blijven op hun oude vertrouwde stek.

Op dit moment wordt Beukenlaan III gebouwd, is de concept-omgevingsvergunning voor het Leimuiderhof in afronding, worden er voor het Dorpshart-Noord overeenkomsten getekend en is Leimuiden-West ver gevorderd met de voorbereidingen.

Hits: 1798