Op 23 maart as vindt er een terugkoppeling plaats van de opgehaalde informatie bij de inwoners over een reconstructie van de Kerklaan. Deze workshop start om 19.15 uur in De Ontmoeting en u krijgt  naast een samenvatting van de opgehaalde info ook de tijd om vragen te stellen aan de gemeente  Kaag en Braassem en het stedenbouwkundig bedrijf Imoss.

De Drechtbrug bij Leimuiden is in het weekend van vrijdag 3 maart 21.00 uur tot maandag 6 maart 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer. De provincie Zuid-Holland voert tijdens dit weekend (asfalt)werkzaamheden uit op de Drechtbrug.

Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. De eerste helft van de brug is in 2016 vervangen en op dit moment wordt gewerkt aan het tweede brugdeel. Na de weekendafsluiting zal het verkeer nog steeds op het oostelijk deel van de brug blijven rijden. Naar verwachting is de nieuwe Drechtbrug in april 2017 klaar. Hieraan voorafgaand zal er nog een weekendafsluiting plaatsvinden.

Nachtafsluitingen Drechtbrug
Naast de weekendafsluitingen is de Drechtbrug ook tijdens 2 nachten afgesloten. De nachtafsluitingen vinden plaats op dinsdag 14 maart van 20:00 uur tot woensdag 15 maart 05:00 uur en op woensdag 15 maart 20:00 uur tot donderdag 16 maart 05:00 uur. Na deze afsluiting zal het verkeer op de buitenste rijbanen van de brug rijden.

Lees meer in de brief van de provincie hier.

Leimuiderhof bovengronds

Aan de Kastanjelaan, Lijsterbeslaan, Meidoornplein en Wilgenlaan zal het riool worden vervangen. Dat zal de nodige overlast geven. Dit wordt aan de bewoners kenbaar gemaakt. De bewonersbrief voor de Wilgenlaan kunt u hier lezen.

De brief voor de bewoners van het Meidoornplein kunt u hier lezen.

 

Persbericht d.d. 27 oktober van TOM in de buurt en de Driemaster

Zie hiervoor onder 'projecten': Dagopvang

Op dinsdag 4 oktober heeft wethouder Henk Hoek een nieuw wijkpunt van Tom in de Buurt (TOM) geopend in het              Spant te Leimuiden.

Lees het hele verhaal en wat u daar aan zou kunnen hebben op de projectenpagina Dagopvang. U kunt ook hier klikken om er direct heen te gaan.

Aan welke eisen moet de openbare buitenruimte voldoen? Hoe zit het met straatmeubilair? Verlichting? Groen? Bekijk hiervoor de gemeentelijke leidraad. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een basisplan en geeft een handvat om te bepalen voor welke zaken de afdeling Openbare Ruimte om advies en goedkeuring gevraagd moet worden. De LIOR is bedoeld voor iedereen die zich met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zowel stedenbouwers, projectleiders, civieltechnici, ontwikkelaars en (landschaps)architecten.

De LIOR versie 6.0 is de meest recent versie die door het College in juli 2016 is vastgesteld. Deze  versie is vigerend voor alle nieuwe plannen en ontwerpen binnen de gemeente Kaag en Braassem. 
(artikel overgenomen van de gemeentepagina; zie deze link)

Het document kunt u hier downloaden.

Tijdens de braderie op 15 juni 2016 heeft de Dorpsraad Leimuiden een 3tal verschillende maten vlaggen van Leimuiden te koop aangeboden.

Vooral de botenvlag (maat 70 bij 100) was een groot succes en snel uitverkocht. 

U kunt deze vlag alsnog bij ons bestellen voor €12,50 per stuk. Dit kan door naar ons een mail te sturen met uw gegevens.

 

Waar het College voorstellen aan de Raad voorlegt die rechtstreeks van belang kunnen zijn voor inwoners kan een raadpleging door middel van een bijeenkomst "Raad in de Straat"een goed middel zijn. Raadsleden kunnen op deze wijze in de kernen direct met de inwoners contact hebben en daardoor komt de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek. Wel moet de burger dan het gevoel en vertrouwen hebben dat ook iets met zijn of haar inbreng wordt gedaan. En hier is het in april fout gegaan. In april gingen deze bijeenkomsten om de vraag waar er gebouwd zou kunnen worden voor extra sociale woningbouw  waarbij ook huisvesting van statushouders een rol speelt.

In eerste instantie betreft dit de kernen Roelofarendsveen, Leimuiden, Woubrugge en Hoogmade. De Dorpsraden van Woubrugge , Hoogmade en Leimuiden hebben samen, na evaluatie, een brief gestuurd waarin zij kritiek hebben op de voorbereiding/uitvoering en een terugkoppeling van de opgedane informatie missen. Hierdoor ontstaat er twijfel over  of en hoe de inbreng van inwoners wordt meegewogen in de politieke besluitvorming.

In het project Sociale Woningbouw vindt u meer informatie  over dit onderwerp maar wij zijn van mening dat een dergelijke "Raad in de Straat" - mits goed voorbereid en uitgevoerd- een burgervriendelijk middel is om meningen, visies, bezwaren etc te vergaren van  betrokken inwoners. 

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg (N446) gaat in de nacht van woensdag 18 mei op donderdag 19 mei dicht. Tussen 21.00 uur en 05.00 uur worden de tijdelijke wegafscheidingen verplaatst. Het verkeer tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt omgeleid via de A4. De nachtafsluiting luidt een nieuwe fase in voor de verbreding van de N207. De voorbelasting door middel van zandhopen, nodig voor een stabiele ondergrond voor het aan te leggen wegdek,  wordt verplaatst.

De Drecht bij Leimuiden is vanaf vrijdag 20 mei weer tijdelijk toegankelijk voor vaarverkeer tot naar verwachting begin september 2016. De aannemer is 20 mei klaar met de sloopwerkzaamheden aan het eerste brugdeel van de Drechtbrug (N207). Als de aannemer in september start met het slopen van het tweede brugdeel is de Drecht weer gesloten voor het vaarverkeer.

 

Met de laatste aanpassingen in april en mei is het project knelpunten verkeerscirculatie afgerond.

Zoals ook duidelijk is gemaakt tijdens de avond op 28 oktober 2015 was dit project een korte termijn actie. Op de langere termijn staat de reconstructie van de Kerklaan en de aanleg van de N207 rotonde etc op stapel. Een eerste opzet en overleg heeft al plaatsgevonden maar gezien de looptijd en omvang vindt u dit binnenkort  in een apart project Verkeersafwikkeling Leimuiden.

Drechtbrug

 

De effecten van de verkeersmaatregelen hebben vrijdag (en zaterdag) volstrekt onvoldoende gefunctioneerd. De omleidingsborden en tekstkarren zijn massaal genegeerd. De verkeersregelaars hebben wat vrachtverkeer omgeleid, maar verder het doorgaande verkeer Alphen-Schiphol en v.v. gewoon doorgelaten, van omkeren is geen sprake geweest.

Zelfs op de kruising van de N446 werd de stroom rechtdoorgaande auto’s niets in de weg gelegd op de afslagstroken naar Woubrugge en Ter Aar. Deze kwamen allemaal via de Vriezenweg de Willem van der Veldenweg op. Leimuiden kwam het dorp met moeite uit. Vanaf de A-4 was er helemaal geen houden aan. We kwamen allemaal een half uur later thuis in de spits.

De oude Heirweg lijkt Drechtbrugzo weer in ere hersteld dit weekend, maar er ontstaan zeer gevaarlijke situaties; tegenliggers die elkaar geen voorrang gunnen, fietsers die in de kant gedrukt worden en dan is er ook nog veel landbouwverkeer op de weg. Ondanks ons verzoek zijn er geen motorrijders ingezet of een extra politiecontrole. Dinsdag 12 april hebben we overleg met provincie en gemeente.
Dit krijgt nog een staartje.

 

Maandagavond 4 april om 19:00 uur was "de Raad in de straat” in Leimuiden om te luisteren naar de mening van burgers over de onderzoekslocaties in Leimuiden en in het bijzonder het Connexxionterrein voor extra sociale woningbouw.

Goed dat de raad dit initiatief heeft genomen.
Gezien het tijdstip en de (late) wijze van aankondiging waren er slechts weinig inwoners aanwezig. Er ontstond een stevige discussie over de huidige wettelijke beperkingen die op het Connexxionterrein liggen en de intimiteit van het zwembad bij een complex met drie verdiepingen.
En hoe voorkom je dat op die locatie op termijn voornamelijk inwoners uit de lagere sociale klasse komen te wonen, als je geen gemixte wijk bouwt van koop en huurwoningen?
Raadsleden hadden maar weinig extra informatie of antwoorden en spraken elkaar soms ook tegen. Wel wat teleurstellend! 

Op donderdag 21 april 2016 vergadert de Dorpsraad Leimuiden weer met u. Die avond vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats om 19.30 u. in De Ontmoeting. Naast de vaste agendapunten, zoals het financiële verslag en de verkiezing van een deel van het bestuur, worden er ook enkele presentaties gehouden, en wordt de stand van zaken gegeven van een aantal projecten, waarover ook uw mening wordt gevraagd.

Een agenda van deze avond kunt u hier downloaden of inzien.

De notulen van de vorige Algemene ledenvergadering, die ter vaststelling wordt voorgelegd, is hier te raadplegen.

Vanaf donderdagavond 7 april  21.00 uur tot maandagochtend 11 april 05.00 uur is de Drechtbrug bij Leimuiden afgesloten voor al het verkeer.

Globale planning

  • Donderdagavond 7 april – afsluiten Drechtbrug en voorbereiden op werkzaamheden
  • Vrijdag 8 april – frezen van het (bestaande) asfalt en storten van beton op de Drechtbrug
  • Zaterdag 9 april – het laten uitharden van het beton
  • Zondag 10 april – aanbrengen van nieuw asfalt en belijning op de brug
  • Maandagochtend 11 april – openstellen Drechtbrug voor verkeer

Verkeer op de N207 naar Alphen aan de Rijn en richting Schiphol wordt omgeleid via de A4. Volg hiervoor de gele omleidingsborden. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Rijnsaterwoude.

Extra tekstkarren met dynamische route informatiepanelen (DRIP’s) worden ingezet .

Daarnaast komen er verkeersregelaars: vanuit Alphen kruising met de N446, afslag Rijnsaterwoude en de kruising Vriezeweg. Vanaf de A4 voor het kruispunt Burgemeerster Bakhuizenlaan/Stapenseastraat.

De bus wordt doorgelaten, evenals bestemmingsverkeer. Het overige verkeer moet omkeren.  

Bewoners Vriezenkoop-Zuid kunnen weer gebruik maken van de ponton. De Drecht wordt gestremd van 7 april. De omleidingsroute wordt via bebording langs de vaarweg aangegeven. Op dit moment is nog niet aan te geven hoe lang de stremming van het vaarverkeer duurt, zie ook de website van de provincie.

Tot nu toe is er nauwelijks extra sluipverkeer in Leimuiden en Rijnsaterwoude, zo blijkt uit uit een drietal metingen. Het onderzoek gebeurde in afstemming met de gemeente Kaag en Braassem en de dorpsraden van beide betrokken dorpskernen.

Over de uitkomsten hebben de dorpsraden met de provincie en de gemeente nog overleg binnenkort. De provincie heeft hierover een bericht op hun website gezet. Dit kunt u hier lezen.

Recent is het rapport over het sluipverkeer vrijgegeven. U kunt het hier inzien.

DrechtbrugDe sloop van het eerste brugdeel vereist een uiterst zorgvuldig proces, waarbij de brug continu wordt gemonitord. Versteviging is nodig zodat één helft open kan blijven voor verkeer, aldus de provincie.

Om er voor te zorgen dat er tijdens de gefaseerde werkzaamheden één helft open kan blijven voor verkeer, gaat de provincie deze rijstroken extra verstevigen. Het bestaande asfalt op het brugdek wordt binnenkort vervangen door een laag beton met een asfalt toplaag. De provincie onderzoekt op dit moment in welke periode, op korte termijn, de versteviging het best aangebracht kan worden. Daarbij wordt gekeken naar het belang van de weggebruikers en het vaarverkeer. Overlast voor weg- en vaarverkeer is hierbij onvermijdelijk.

Wegafsluiting N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiden.
De provincie houdt op dit moment rekening met een drie- tot vierdaagse afsluiting van de N207 voor al het wegverkeer ter hoogte van de Drechtbrug. De exacte datum wordt bekendgemaakt via bebording langs de weg en via de website

Wie het oorspronkelijke bericht wil lezen kan dat hier doen.

Bericht 9 maart 2016

Er gaan geruchten dat het werk stil ligt aan de Drechtbrug. We kregen vandaag de volgende informatie van de provincie: “De provincie is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de Drechtbrug. Dit is een zorgvuldig proces. Op dit moment zijn zes dwarsoverspanningen doorgehaald en wordt de brug volgens planning gemonitord.
Geruchten dat het werk stil ligt kloppen niet”, aldus de provincie.

soc.woningbouw

Raadsinformatieavond 7 maart 2016.

Voor het verstrekken van informatie aan de raadsleden is gisterenavond en zogenoemde raadsinformatieavond gehouden. Hierop werden de resultaten van de recent gehouden enquête over de  woningbehoefte en de statushouders gepresenteerd.
Voorts werd gesproken over de keuze van de eerste vier te onderzoeken bouwlocaties voor de extra sociale woningbouw.

 

Informatiemarkt 9 februari 2016

Op 9 februari jl. was er in het gemeentehuis een drukbezochte informatiemarkt voor inwoners over de bouw van extra sociale huurwoningen op 8 zogenaamde onderzoekslocaties. Doel is om extra huurwoningen te bouwen zodat er iets wordt gedaan aan de bestaande wachtlijsten en statushouders gespreid worden over de dorpen en wijken. Op zich positief.

De tendens was dat bezoekers zich overvallen voelden door de plannen. Voor Leimuiden geldt, dat er onduidelijkheid is over de omvang van de onderzoeklocatie rondom het zwembad (i.p.v. alleen het Connexxionterrein). Ook de versnelde ontwikkeling van Beukenlaan IV riep bezwaren op. Slechts enkele weken geleden werden die plannen nog in de ijskast gezet.

inzamelbox

Lever ze in bij de MCD, daar staat een inzamelbox. Daarmee steunt u bijvoorbeeld de actie STOPtetanus.