In het voorjaar waren er geluiden van een nieuw beleid omtrent het maatschappelijk vastgoed. We hebben daarna op 23 april jl. een brief gestuurd met het verzoek om ons nader te informeren voor welk maatschappelijk vastgoed er welke maatregelen zijn voorgesteld. Onder het project van de MRSV vindt u meer informatie.

Op 6 juli 2017 is er een openbare bijeenkomst in De Ontmoeting voor de dorpen Leimuiden, Bilderdam en Rijnsaterwoude.In het proces van de actualisatie van de MRSV is er een mogelijkheid om mee te schrijven aan de toekomst van ons dorp. Wat leeft er en hoe zien wij, de inwoners van Leimuiden, de toekomst van ons dorp? De avond begint om 19.30 uur met een uitleg en historisch overzicht waarna de workshops beginnen. Om 21.30 uur vindt de afsluiting plaats.

Vanaf 20 juni gaan de werkzaamheden aan de parallelweg starten tussen Rijnsaterwoude en de kruising Kruisweg/N446.
Dit kan mogelijk  hinder opleveren op de kruising met de Herenweg richting Rijnsaterwoude.

Lees hier het bericht van de provincie.

Hier kunt u het voorontwerp bekijken.

In het project verkeersafwikkeling vindt u meer informatie over de Kerklaanrconstructie.

Op dinsdagavond 6 juni as organiseert de gemeente Kaag en Braassem een inloopbijeenkomst in De Ontmoeting te Leimuiden van 18.00 uur tot 21.00 uur.Op deze avond worden 3 zaken toegelicht en kunt u uw inbreng/vragen/opmerkingen kenbaar maken. De zaken betreffen: info over " afval anders", het voorlopig ontwerp van de Kerklaan als vervolg op de presentatie van 23 maart en de reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg.

Vanaf vrijdagavond 28 april 20.00 uur tot maandagochtend 1 mei 06.00 uur is de N207 vanaf de Eisenhowerlaan (Alphen aan den Rijn) tot aan de rotonde Vriezenweg afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de weekendafsluiting starten de werkzaamheden aan de kruising Herenweg-N207 bij Rijnsaterwoude. De provincie Zuid-Holland werkt hier onder andere aan de nieuwe inrichting van de kruising, het plaatsen van een verkeersregelinstallatieen het vervangen van een duiker onder de weg. De werkzaamheden duren circa 3 weken.

De werkzaamheden aan de kruising zijn onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 uitvoert ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

Weekendafsluiting

Tijdens de weekendafsluiting is de N207 vanaf de Eisenhowerlaan tot aan de rotonde Vriezenweg afgesloten voor al het verkeer, inclusief de kruising Herenweg. Hulpdiensten worden wel toegelaten en fietsers worden nabij de kruising verzocht af te stappen en gebruik te maken van het voetpad. Openbaar vervoer zal komend weekend wel gebruik kunnen maken van de N207.

Bereikbaarheid Rijnsaterwoude

Vanaf 1 mei 2017 dient de weggebruiker met bestemming Rijnsaterwoude voor een periode van drie weken gebruik te maken van een tijdelijke inrit. Deze inrit komt ca. 300 meter verderop (richting Alphen aan den Rijn) te liggen. Voor deze inrit geldt dat het autoverkeer vanaf N207 en Rijnsaterwoude enkel rechts in en uit kan afslaan.De afsluiting wordt ter plaatse met bebording aangegeven. 

(letterlijke tekst Brief Provincie Zuid-Holland)

De gemeente gaat werken aan een nieuwe Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie. De nieuwe MRSV gaat deze zomer spelen en het spoorboekje met plan etc. is net door de Raad afgelopen maandagavond vastgesteld. Een zeer ambitieus plan. Op 25 april as. is er een inloopavond gepland.

Op deze plek zullen we u van nog meer informatie voorzien, dus hou de homepage in de gaten.

Voor nu kunt u de vooraankondiging van de gemeente hier raadplegen.

Op donderdag 13 april 2017 is de Drechtbrug opgeleverd. Het moment kan men niet zonder het feestelijke karakter voorbij laten gaan. De provincie heeft uitnodigingen verstuurd om tussen 17.00 en 18.00 uur onder de Drechtbrug aanwezig te zijn.

Yvonne Peeters (wethouder) en Corine Adriaansens (projectleider N207) leiden de opening in.

Het naambordje afgedekt met de vlag van Zuid-Holland wordt onthuld.

Naast de mededelingen vanuit het bestuur staat deze avond in het teken van: Leefbaarheid in ons dorp

De Dorpsraad is er van en voor u. Daarom vragen wij u mee te denken hoe de leefbaarheid in Leimuiden kan worden verbeterd.

Stuur een email  voor 26 maart a.s. terug naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Dorpsraad met daarin de onderwerpen die u met andere dorpsbewoners, passend in het thema, op deze avond wilt bespreken.

Geef (nog) geen mening of advies maar houd het bij steekwoorden alleen.

Wij zullen uit alle onderwerpen die binnenkomen keuzes maken om dit op de komende ALV met elkaar, op een interactieve wijze te bespreken. Zo ondervinden wij wat u van belang vindt en hoe wij dit de komende tijd op kunnen pakken.

Alvast bedankt!

L A A T   U W   B E L A N G   G O E D   B E H A R T I G E N   E N   D O E   M E E !!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de

Dorpsraad Leimuiden,  Marion Kluck, secretaris.

Het monument voor het verdwenen dorp Jacobswoude wordt opgeknapt.
Zuid-Holland en de gemeente Kaag en Braassem betalen gezamenlijk de
kosten. De Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van
Jacobswoude heeft aandacht gevraagd voor de slechte staat van het
monument. 

Wil u hierover meer lezen gebruik dan deze link:

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrief/nieuwsbrieven/2017/maart/nieuwsbrief-23-maart/@16642/monument-jacobswoude/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20170323&utm_content=link_ID0A3IBG04IBG&utm_campaign=Nieuwsbrief23maart2017

UPDATE 7 april 2017:

De N207 is komend weekend (en in de weekenden van 28 april en 19 mei) afgesloten vanaf de Eisenhowerlaan (Alphen aan den Rijn) tot aan de rotonde Vriezenweg. Dit betekent dat ook de kruising Kruisweg/N446 is afgesloten.

 

Oorspronkelijk bericht.

Op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn vinden in april en mei meerdere weekendafsluitingen plaats. Komende tijd betekent dit extra hinder voor de weggebruiker. De afsluitingen op de N207 zijn noodzakelijk om busstroken aan te leggen, de kruispunten te verbeteren en de bruggen over de Drecht en Leidsevaart te vervangen. Maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

De N207 tussen de kruising Kruisweg/N446 tot aan de rotonde Vriezenweg

Dit wegdeel wordt meerdere malen afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om de volgende weekenden:

* Vrijdagavond 7 april 20.00 uur tot maandagochtend 10 april 05.00 uur
* Vrijdagavond 28 april 20.00 uur tot maandagochtend 1 mei 05.00 uur
* Vrijdagavond 19 mei 20.00 uur tot maandagochtend 22 mei 05.00 uur

Weekendafsluiting Drechtbrug

Provincie Zuid-Holland heeft sinds eind 2015 gewerkt aan het vervangen van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Een ingrijpende operatie. Binnenkort is de nieuwe Drechtbrug gereed. Na de weekendafsluiting van 14-17 april 2017 worden alle rijstroken opengesteld voor het wegverkeer.
De N207 is vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan (Leimuiden) tot aan de rotonde Vriezenweg gestremd in het Paasweekend, van vrijdag 14 april 20.00 uur tot maandag 17 april 05.00 uur.

Omleidingsroute tijdens weekendafsluitingen

Tijdens de weekendafsluitingen wordt verkeer op de N207 omgeleid via de A4. Volg hiervoor de gele omleidingsborden. Bij de dorpen Leimuiden en Rijnsaterwoude worden verkeersregelaars ingezet. Bovenstaande afsluitingen zijn afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren.

Kom op zondag 26 maart naar de feestelijke opening van ‘de Box’ en maak kennis met de jeugd en het jongerenwerk.

De Scouting ‘63 Leimuiden organiseert in samenwerking met het jongerenwerk van De Driemaster een ontmoetingsplek voor de jongeren in Leimuiden. In “de Box” wordt een veilige, leuke, gezellige plek waar jongeren andere niet tot last zijn.  Voorlopig kunnen alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar elke zondagavond terecht in het scoutinggebouw van Scouting ‘63. Tijdens de avonden is het Jongerenwerk aanwezig.

Bent u nieuwsgierig? Kom dan op zondag 26 maart naar de feestelijke opening.
Tijd: 16:00 – 22:00 uur
Locatie: Scouting ’63 Kaag en Braassem, Kerklaan 102, Leimuiden

Er zijn zandzakken geplaatst bij de voormalige Oosterkerk voor de periode van zes maanden. Het zand dient als voorbelasting van de aanpassing van het fietspad.

Bovengronds zijn ze al even met de bouw. Maar het hoogstepuntis nog niet bereikt.

Vanaf de Dorpsstraat.

Vanaf het Kloofpad.

De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) wordt geactualiseerd. De visie vormt de basis voor het maken van keuzes in de toekomst, zowel op ruimtelijk als op maatschappelijk vlak en is het toetsingskader voor ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Nu gaat de MRSV uit van verouderde gegevens en wordt door het actualiseren van de MRSV gewerkt aan de eerste Omgevingsvisie van de gemeente. Dat laatste is nodig om te voldoen aan de nieuw ingestelde Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Hiermee komt de gemeente tevens tot de eerste Omgevingsvisie van de gemeente.

Hier kunt u het voorstel aan de Gemeenteraad lezen dat op 20 februari in de raad is besproken.

Volgens de gemeentelijke website zijn er ideeën voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en en Westeinderplassen. Deze zogenoemde Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten, en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop , Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken. In dit kader zijn er 2 voorlichtingsavonden geweest: de voorlichting aan de Raad op 1 februari  2017 en in De Ontmoeting op 8 februari. Tijdens deze openbare informatieavond bleek er veel onbegrip en weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeëren tussen de Westeinder en de Drecht. Plannen zijn weinig concreet maar worden verder uitgewerkt. Afhankelijk van dit onderzoek wordt uiteindelijk besloten wel of niet door te gaan met de planvorming van dit project. 

Op 23 maart as vindt er een terugkoppeling plaats van de opgehaalde informatie bij de inwoners over een reconstructie van de Kerklaan. Deze workshop start om 19.15 uur in De Ontmoeting en u krijgt  naast een samenvatting van de opgehaalde info ook de tijd om vragen te stellen aan de gemeente  Kaag en Braassem en het stedenbouwkundig bedrijf Imoss.

De Drechtbrug bij Leimuiden is in het weekend van vrijdag 3 maart 21.00 uur tot maandag 6 maart 06.00 uur afgesloten voor al het verkeer. De provincie Zuid-Holland voert tijdens dit weekend (asfalt)werkzaamheden uit op de Drechtbrug.

Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. De eerste helft van de brug is in 2016 vervangen en op dit moment wordt gewerkt aan het tweede brugdeel. Na de weekendafsluiting zal het verkeer nog steeds op het oostelijk deel van de brug blijven rijden. Naar verwachting is de nieuwe Drechtbrug in april 2017 klaar. Hieraan voorafgaand zal er nog een weekendafsluiting plaatsvinden.

Nachtafsluitingen Drechtbrug
Naast de weekendafsluitingen is de Drechtbrug ook tijdens 2 nachten afgesloten. De nachtafsluitingen vinden plaats op dinsdag 14 maart van 20:00 uur tot woensdag 15 maart 05:00 uur en op woensdag 15 maart 20:00 uur tot donderdag 16 maart 05:00 uur. Na deze afsluiting zal het verkeer op de buitenste rijbanen van de brug rijden.

Lees meer in de brief van de provincie hier.

Leimuiderhof bovengronds

Aan de Kastanjelaan, Lijsterbeslaan, Meidoornplein en Wilgenlaan zal het riool worden vervangen. Dat zal de nodige overlast geven. Dit wordt aan de bewoners kenbaar gemaakt. De bewonersbrief voor de Wilgenlaan kunt u hier lezen.

De brief voor de bewoners van het Meidoornplein kunt u hier lezen.

 

Persbericht d.d. 27 oktober van TOM in de buurt en de Driemaster

Zie hiervoor onder 'projecten': Dagopvang

Op dinsdag 4 oktober heeft wethouder Henk Hoek een nieuw wijkpunt van Tom in de Buurt (TOM) geopend in het              Spant te Leimuiden.

Lees het hele verhaal en wat u daar aan zou kunnen hebben op de projectenpagina Dagopvang. U kunt ook hier klikken om er direct heen te gaan.

Aan welke eisen moet de openbare buitenruimte voldoen? Hoe zit het met straatmeubilair? Verlichting? Groen? Bekijk hiervoor de gemeentelijke leidraad. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een basisplan en geeft een handvat om te bepalen voor welke zaken de afdeling Openbare Ruimte om advies en goedkeuring gevraagd moet worden. De LIOR is bedoeld voor iedereen die zich met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zowel stedenbouwers, projectleiders, civieltechnici, ontwikkelaars en (landschaps)architecten.

De LIOR versie 6.0 is de meest recent versie die door het College in juli 2016 is vastgesteld. Deze  versie is vigerend voor alle nieuwe plannen en ontwerpen binnen de gemeente Kaag en Braassem. 
(artikel overgenomen van de gemeentepagina; zie deze link)

Het document kunt u hier downloaden.

Tijdens de braderie op 15 juni 2016 heeft de Dorpsraad Leimuiden een 3tal verschillende maten vlaggen van Leimuiden te koop aangeboden.

Vooral de botenvlag (maat 70 bij 100) was een groot succes en snel uitverkocht. 

U kunt deze vlag alsnog bij ons bestellen voor €12,50 per stuk. Dit kan door naar ons een mail te sturen met uw gegevens.

 

Waar het College voorstellen aan de Raad voorlegt die rechtstreeks van belang kunnen zijn voor inwoners kan een raadpleging door middel van een bijeenkomst "Raad in de Straat"een goed middel zijn. Raadsleden kunnen op deze wijze in de kernen direct met de inwoners contact hebben en daardoor komt de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek. Wel moet de burger dan het gevoel en vertrouwen hebben dat ook iets met zijn of haar inbreng wordt gedaan. En hier is het in april fout gegaan. In april gingen deze bijeenkomsten om de vraag waar er gebouwd zou kunnen worden voor extra sociale woningbouw  waarbij ook huisvesting van statushouders een rol speelt.

In eerste instantie betreft dit de kernen Roelofarendsveen, Leimuiden, Woubrugge en Hoogmade. De Dorpsraden van Woubrugge , Hoogmade en Leimuiden hebben samen, na evaluatie, een brief gestuurd waarin zij kritiek hebben op de voorbereiding/uitvoering en een terugkoppeling van de opgedane informatie missen. Hierdoor ontstaat er twijfel over  of en hoe de inbreng van inwoners wordt meegewogen in de politieke besluitvorming.

In het project Sociale Woningbouw vindt u meer informatie  over dit onderwerp maar wij zijn van mening dat een dergelijke "Raad in de Straat" - mits goed voorbereid en uitgevoerd- een burgervriendelijk middel is om meningen, visies, bezwaren etc te vergaren van  betrokken inwoners. 

De N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Kruisweg (N446) gaat in de nacht van woensdag 18 mei op donderdag 19 mei dicht. Tussen 21.00 uur en 05.00 uur worden de tijdelijke wegafscheidingen verplaatst. Het verkeer tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt omgeleid via de A4. De nachtafsluiting luidt een nieuwe fase in voor de verbreding van de N207. De voorbelasting door middel van zandhopen, nodig voor een stabiele ondergrond voor het aan te leggen wegdek,  wordt verplaatst.

De Drecht bij Leimuiden is vanaf vrijdag 20 mei weer tijdelijk toegankelijk voor vaarverkeer tot naar verwachting begin september 2016. De aannemer is 20 mei klaar met de sloopwerkzaamheden aan het eerste brugdeel van de Drechtbrug (N207). Als de aannemer in september start met het slopen van het tweede brugdeel is de Drecht weer gesloten voor het vaarverkeer.

 

Met de laatste aanpassingen in april en mei is het project knelpunten verkeerscirculatie afgerond.

Zoals ook duidelijk is gemaakt tijdens de avond op 28 oktober 2015 was dit project een korte termijn actie. Op de langere termijn staat de reconstructie van de Kerklaan en de aanleg van de N207 rotonde etc op stapel. Een eerste opzet en overleg heeft al plaatsgevonden maar gezien de looptijd en omvang vindt u dit binnenkort  in een apart project Verkeersafwikkeling Leimuiden.

Drechtbrug

 

De effecten van de verkeersmaatregelen hebben vrijdag (en zaterdag) volstrekt onvoldoende gefunctioneerd. De omleidingsborden en tekstkarren zijn massaal genegeerd. De verkeersregelaars hebben wat vrachtverkeer omgeleid, maar verder het doorgaande verkeer Alphen-Schiphol en v.v. gewoon doorgelaten, van omkeren is geen sprake geweest.

Zelfs op de kruising van de N446 werd de stroom rechtdoorgaande auto’s niets in de weg gelegd op de afslagstroken naar Woubrugge en Ter Aar. Deze kwamen allemaal via de Vriezenweg de Willem van der Veldenweg op. Leimuiden kwam het dorp met moeite uit. Vanaf de A-4 was er helemaal geen houden aan. We kwamen allemaal een half uur later thuis in de spits.

De oude Heirweg lijkt Drechtbrugzo weer in ere hersteld dit weekend, maar er ontstaan zeer gevaarlijke situaties; tegenliggers die elkaar geen voorrang gunnen, fietsers die in de kant gedrukt worden en dan is er ook nog veel landbouwverkeer op de weg. Ondanks ons verzoek zijn er geen motorrijders ingezet of een extra politiecontrole. Dinsdag 12 april hebben we overleg met provincie en gemeente.
Dit krijgt nog een staartje.

 

Maandagavond 4 april om 19:00 uur was "de Raad in de straat” in Leimuiden om te luisteren naar de mening van burgers over de onderzoekslocaties in Leimuiden en in het bijzonder het Connexxionterrein voor extra sociale woningbouw.

Goed dat de raad dit initiatief heeft genomen.
Gezien het tijdstip en de (late) wijze van aankondiging waren er slechts weinig inwoners aanwezig. Er ontstond een stevige discussie over de huidige wettelijke beperkingen die op het Connexxionterrein liggen en de intimiteit van het zwembad bij een complex met drie verdiepingen.
En hoe voorkom je dat op die locatie op termijn voornamelijk inwoners uit de lagere sociale klasse komen te wonen, als je geen gemixte wijk bouwt van koop en huurwoningen?
Raadsleden hadden maar weinig extra informatie of antwoorden en spraken elkaar soms ook tegen. Wel wat teleurstellend! 

Op donderdag 21 april 2016 vergadert de Dorpsraad Leimuiden weer met u. Die avond vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats om 19.30 u. in De Ontmoeting. Naast de vaste agendapunten, zoals het financiële verslag en de verkiezing van een deel van het bestuur, worden er ook enkele presentaties gehouden, en wordt de stand van zaken gegeven van een aantal projecten, waarover ook uw mening wordt gevraagd.

Een agenda van deze avond kunt u hier downloaden of inzien.

De notulen van de vorige Algemene ledenvergadering, die ter vaststelling wordt voorgelegd, is hier te raadplegen.