Afdrukken

Aan welke eisen moet de openbare buitenruimte voldoen? Hoe zit het met straatmeubilair? Verlichting? Groen? Bekijk hiervoor de gemeentelijke leidraad. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een basisplan en geeft een handvat om te bepalen voor welke zaken de afdeling Openbare Ruimte om advies en goedkeuring gevraagd moet worden. De LIOR is bedoeld voor iedereen die zich met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zowel stedenbouwers, projectleiders, civieltechnici, ontwikkelaars en (landschaps)architecten.

De LIOR versie 6.0 is de meest recent versie die door het College in juli 2016 is vastgesteld. Deze  versie is vigerend voor alle nieuwe plannen en ontwerpen binnen de gemeente Kaag en Braassem. 
(artikel overgenomen van de gemeentepagina; zie deze link)

Het document kunt u hier downloaden.

Hits: 1432