Afdrukken

 

Waar het College voorstellen aan de Raad voorlegt die rechtstreeks van belang kunnen zijn voor inwoners kan een raadpleging door middel van een bijeenkomst "Raad in de Straat"een goed middel zijn. Raadsleden kunnen op deze wijze in de kernen direct met de inwoners contact hebben en daardoor komt de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek. Wel moet de burger dan het gevoel en vertrouwen hebben dat ook iets met zijn of haar inbreng wordt gedaan. En hier is het in april fout gegaan. In april gingen deze bijeenkomsten om de vraag waar er gebouwd zou kunnen worden voor extra sociale woningbouw  waarbij ook huisvesting van statushouders een rol speelt.

In eerste instantie betreft dit de kernen Roelofarendsveen, Leimuiden, Woubrugge en Hoogmade. De Dorpsraden van Woubrugge , Hoogmade en Leimuiden hebben samen, na evaluatie, een brief gestuurd waarin zij kritiek hebben op de voorbereiding/uitvoering en een terugkoppeling van de opgedane informatie missen. Hierdoor ontstaat er twijfel over  of en hoe de inbreng van inwoners wordt meegewogen in de politieke besluitvorming.

In het project Sociale Woningbouw vindt u meer informatie  over dit onderwerp maar wij zijn van mening dat een dergelijke "Raad in de Straat" - mits goed voorbereid en uitgevoerd- een burgervriendelijk middel is om meningen, visies, bezwaren etc te vergaren van  betrokken inwoners. 

Hits: 1632