Afdrukken

DrechtbrugDe sloop van het eerste brugdeel vereist een uiterst zorgvuldig proces, waarbij de brug continu wordt gemonitord. Versteviging is nodig zodat één helft open kan blijven voor verkeer, aldus de provincie.

Om er voor te zorgen dat er tijdens de gefaseerde werkzaamheden één helft open kan blijven voor verkeer, gaat de provincie deze rijstroken extra verstevigen. Het bestaande asfalt op het brugdek wordt binnenkort vervangen door een laag beton met een asfalt toplaag. De provincie onderzoekt op dit moment in welke periode, op korte termijn, de versteviging het best aangebracht kan worden. Daarbij wordt gekeken naar het belang van de weggebruikers en het vaarverkeer. Overlast voor weg- en vaarverkeer is hierbij onvermijdelijk.

Wegafsluiting N207 Alphen aan den Rijn - Leimuiden.
De provincie houdt op dit moment rekening met een drie- tot vierdaagse afsluiting van de N207 voor al het wegverkeer ter hoogte van de Drechtbrug. De exacte datum wordt bekendgemaakt via bebording langs de weg en via de website

Wie het oorspronkelijke bericht wil lezen kan dat hier doen.

Bericht 9 maart 2016

Er gaan geruchten dat het werk stil ligt aan de Drechtbrug. We kregen vandaag de volgende informatie van de provincie: “De provincie is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de Drechtbrug. Dit is een zorgvuldig proces. Op dit moment zijn zes dwarsoverspanningen doorgehaald en wordt de brug volgens planning gemonitord.
Geruchten dat het werk stil ligt kloppen niet”, aldus de provincie.

Hits: 1985