Afdrukken

soc.woningbouw

Raadsinformatieavond 7 maart 2016.

Voor het verstrekken van informatie aan de raadsleden is gisterenavond en zogenoemde raadsinformatieavond gehouden. Hierop werden de resultaten van de recent gehouden enquête over de  woningbehoefte en de statushouders gepresenteerd.
Voorts werd gesproken over de keuze van de eerste vier te onderzoeken bouwlocaties voor de extra sociale woningbouw.

 

Informatiemarkt 9 februari 2016

Op 9 februari jl. was er in het gemeentehuis een drukbezochte informatiemarkt voor inwoners over de bouw van extra sociale huurwoningen op 8 zogenaamde onderzoekslocaties. Doel is om extra huurwoningen te bouwen zodat er iets wordt gedaan aan de bestaande wachtlijsten en statushouders gespreid worden over de dorpen en wijken. Op zich positief.

De tendens was dat bezoekers zich overvallen voelden door de plannen. Voor Leimuiden geldt, dat er onduidelijkheid is over de omvang van de onderzoeklocatie rondom het zwembad (i.p.v. alleen het Connexxionterrein). Ook de versnelde ontwikkeling van Beukenlaan IV riep bezwaren op. Slechts enkele weken geleden werden die plannen nog in de ijskast gezet.


Tenslotte zorgde de verdeling over de kernen ook voor vraagtekens. Opvallend was het relatief kleine aandeel van Roelofarendsveen, Braassemerland werd bijvoorbeeld niet genoemd.

Alle plannen tezamen kunnen voorzien in de bouw van 155 tot 170 woningen en appartementen. Het aandeel van Leimuiden hierin is 50 tot 55 woningen en appartementen. Dat is een behoorlijk aandeel.
Er wordt gerekend op het huisvesten van 70 statushouders (personen) dat kan oplopend tot 100 personen. Daarnaast hopen we dat ook mensen die nu op de wachtlijsten staan ruim aan bod zullen komen.

Hoe de gemeente het verder aanpakt leest u hieronder 

 Als u het gemeentelijke bericht zelf wilt lezen gebruik dan de volgende link.

Daar vindt u ook een pdf bestand dat u kunt downloaden, waarin tekeningen van de locaties zijn opgenomen. Opvallend is dat de locatie aangeduid als Connexxionterrein in feite meer de ruimte rondom het zwembad betreft.

Heeft u suggesties, meldt het ons? We houden u op de hoogte.

Hits: 2101