Hoewel het niet op de agenda stond heeft Willem van der Linde van huisartspraktijk De Linde op onze ALV van 11 april 2018 via een korte film een impressie gegeven van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum op het Kruispunt langs de N207.
Als alles op schema blijft is het de bedoeling dat het Gezondheidscentrum in 2020 zijn deuren kan openen. Naast een huisartsenpraktijk zal het centrum mogelijk ook een tandarts en een fysiotherapiepraktijk onderdak bieden. Tevens zullen er enkele appartementen op het complex worden gerealiseerd.
 Zie bovenstaande foto’s voor een korte impressie.