Afdrukken

Volgens de gemeentelijke website zijn er ideeën voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en en Westeinderplassen. Deze zogenoemde Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten, en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop , Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken. In dit kader zijn er 2 voorlichtingsavonden geweest: de voorlichting aan de Raad op 1 februari  2017 en in De Ontmoeting op 8 februari. Tijdens deze openbare informatieavond bleek er veel onbegrip en weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeëren tussen de Westeinder en de Drecht. Plannen zijn weinig concreet maar worden verder uitgewerkt. Afhankelijk van dit onderzoek wordt uiteindelijk besloten wel of niet door te gaan met de planvorming van dit project. 

Hits: 2061