Zeer recent is er een nieuwsbrief verschenen met verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart mét dorpshaven. Ze zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel van het plan.

U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Dat ziet er goed uit, het fietspad is ruim verbreed, maar is het helemaal klaar? Nee, nog niet. Er zijn nog wat gewenste aanpassingen nodig.

Er is nog een verkeersbord eenrichtingsverkeer (rood met witte balk) aangevraagd. Evenals een trottoirverbreding: van 3 naar 5 tegels en een op- en afrit van het voetpad, waar het voetpad eindigt na de bocht.

De provincie Zuid-Holland moet dus nog enkele aanpassingen doen. De gemeente knapt het aansluitende voetpad op voor januari 2018.

De N207 wordt in december meerdere nachten afgesloten voor verkeer.

De provincie Zuid-Holland voert in de nachten van 14-16 december 2017 en in de nacht van 21-22 december 2017 werkzaamheden uit aan de N207 tussen Leimuiden en de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude. Hierdoor is de N207 enkele nachten afgesloten voor verkeer. De N207 is tijdens de nachten gestremd voor al het verkeer vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden tot aan de kruising met Kruisweg (N446).

Het betreft de volgende nachten:
- Donderdag 14 december 20.00 uur tot vrijdag 15 december 06.00 uur.
- Vrijdag 15 december 20.00 uur tot zaterdag 16 december 06.00 uur.
- Donderdag 21 december 20.00 uur tot vrijdag 22 december 06.00 uur
- Vrijdag 22 december 20.00 uur tot zaterdag 23 december 06.00 uur (reserve nacht)

De nachtafsluitingen zijn nodig om de verkeersstroom over te zetten naar de gereed gekomen nieuwe weghelften.
Tijdens de nachtafsluitingen blijft de Vriezenweg open voor recht doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer voor de oostkant van de Kerkweg wordt door verkeersregelaars begeleid. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.

De stremming van de N207 is afgestemd met onder andere de hulpdiensten en Arriva. Arriva zal zelf haar reizigers informeren.
Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersverwachtingen. Daarom staat er een reserve nachtafsluiting gepland in de nacht van vrijdag 22 december 20.00 uur tot zaterdag 23 december 06.00 uur.
Bij aanhoudend slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk opnieuw ingepland.

De nieuwsbrief is een uitgave van de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland.

Op 12 december 2017 organiseert de gemeente Kaag en Braassem een info-avond in de Ontmoeting. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. De volgende onderwerpen worden behandeld: Ontwikkeling Integraal KindCentrum met een presentatie van het schetsontwerp en verkeersstudie, de stand van zaken van de reconstructie van de Willem van der Veldenweg en de voortgang van de ontwikkeling van de N207 passage. Alle betrokkenen van het IKL zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, maar u kunt ook informatie en ideeën uitwisselen.

Eindelijk is het zover. De zandzakken bij het kruispunt zijn weggehaald en het muurtje gesloopt. Ook op zaterdag jl. werd er gewerkt en na 1,5 week zal er een mooi breed fietspad liggen. Het weer is nu zodanig dat er minder intensief gebruik wordt gemaakt van het huidige fietspad maar voor de zekerheid zullen er verkeersregelaars worden ingezet om alles zo veilig en soepel mogelijk te laten geschieden.

Word Vriend van Amandi.

De Dorpsraad Leimuiden ondersteunt dit initiatief graag. Brochures met verdere info vindt u bij uw huisarts en op vele andere plekken in het dorp.

Contactadres in Leimuiden: Raadhuislaan 24. 

 

De N207 is tijdens de nachten van 20 tot en met 24 november 2017 gestremd voor al het verkeer vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan in Leimuiden tot aan de kruising met Kruisweg (N446).

De provincie voert tijdens deze nachten werkzaamheden uit tussen de Drechtbrug en de brug over de Leidsevaart.

Nachtafsluitingen
Het betreft de volgende nachten:

Maandag 20 op dinsdag 21 november van 20.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend.
Tijdens deze nacht wordt het verkeer tussen de brug over de Leidsche vaart tot aan de verlegging in de Kerkweg omgezet naar de westelijke weghelft. De toerit vanaf de Kerkweg aan de Oostkant krijgt deze nacht ook een nieuwe aansluiting.

Dinsdag 21 op woensdag 22 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.
Woensdag 22 op donderdag 23 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.
Tijdens de tweede en derde nachtafsluiting worden diverse (asfalt)aansluitingen gemaakt.

Donderdag 23 op vrijdag 24 november van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend.
Tijdens deze nacht wordt het verkeer omgezet naar de westkant van de Drechtbrug.

Vriezenweg open
Gedurende de nachtafsluitingen blijft de Vriezenweg open voor rechtdoorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer voor de oostkant van de Kerkweg wordt door verkeersregelaars begeleid.

Omleidingsroutes
De omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De stremming van de N207 is afgestemd met onder andere de hulpdiensten en Arriva. Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk opnieuw ingepland.

Werkzaamheden fietspad
Vanaf week 48 wordt het fietspad ter hoogte van de kruising N207 / Dokter Stapenséastraat in Leimuiden verbreed. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer omgeleid en begeleid door verkeersregelaars. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag.

Werkzaamheden Leimuiden - Alphen aan den Rijn
Tot en met het eerste kwartaal van 2018 werkt de provincie Zuid-Holland aan de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen. De provincie legt extra busstroken aan, pakt de kruispunten aan en vervangt de Drechtbrug en Leidsevaartbrug. De busstroken zijn bestemd voor R-net, het kwaliteitskeurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de Randstad.

Waar gewerkt wordt, is overlast
Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een groep bewoners uit Leimuiden is een actie gestart om doorgaand landbouwverkeer uit Leimuiden te weren.

De Dorpsraad ondersteund deze actie van harte! Onderstaand uitleg en het dringende advies de petitie digitaal te ondertekenen via de link:  petitie24.nl/s1302

Dagelijks rijden er veel grote (zware) landbouwvoertuigen (soms op hoge snelheid) door ons dorp, bij gebrek aan een doorgaande route tussen Rijnsaterwoude en de Haarlemmermeerpolder. Dit levert veel onveilige situaties op voor fietsers (schooljeugd!) en voetgangers, maar ook schade aan de aanliggende huizen.

Wij zijn een groep bewoners aan de Willem van der Veldenweg en actief betrokken bij de ingrijpende renovatie van de dijk en herinrichting van ‘onze’ weg die in de loop van 2018 zal starten. Wij vinden dat dit DE kans is om aan deze situatie een eind te maken. En niet alleen voor ons, maar voor een groot deel van Leimuiden: Vriezenweg, Willem van der Veldenweg, Molenpad, Dorpsstraat, Kloofpad, Tuinderij en Dr. Stapenséastraat.

Voor het doorgaande landbouwverkeer is momenteel een parallelweg gepland langs de N207 vanaf Alphen richting Leimuiden. Deze parallelweg stopt echter bij de rotonde naar de Vriezenweg. Het landbouwverkeer moet zich vervolgens maar door ons dorp slingeren om daarna bij de grote kruising weer op de N207 uit te komen… Een onhoudbare situatie voor álle betrokkenen: bewoners en ondernemers.

Let wel: wij zijn niet tegen het landbouwverkeer. Dat hoort nou eenmaal in deze mooie landelijke omgeving. Maar wel tegen het doorgaande landbouwverkeer, dat zelf én voor ons veel beter af is met een doorgaande route langs de N207.

De parallelweg vanuit Alphen aan den Rijn tot aan het kruispunt in Leimuiden moet daarom worden doorgetrokken. Wij beseffen dat dit niet op korte termijn kan worden gerealiseerd. Dus moet het doorgaande landbouwverkeer tot die tijd gebruik kunnen maken van de busbanen, die langs de N207 worden aangelegd.

Vindt u dit ook?

Door uw – digitale – handtekening te zetten, deelt u dit standpunt en hoe meer handtekeningen, des te krachtiger ons pleidooi en des te groter de kans dat men ons ‘hoort’.

Deze handtekening kunt u plaatsen via petitie24.nl/s1302

De handtekeningen moeten uiterlijk 20 november worden geplaatst.

 

Rien Zwaal neemt ons mee in zijn presentatie naar de nabije toekomst en schetst de te verwachten grootstedelijke ontwikkelingen.

Deze zijn niet mals, als we onze omgeving niet interessant maken dan dreigen we te verzwelgen in het grootstedelijke. Maar ook die mens heeft behoefte aan ontspanning, een ruimte om te verposen. Ligt daar het behoud van onze omgeving? Dat is heel goed mogelijk. Wil je dat? Dan moeten we er wel naar toe werken. De presentatie op de laatste Algemene Leden Vergadering geeft de mogelijkheden aan.

De presentatie kunt u inzien of downloaden op de Downloadpagina.

Wilt u reageren? Dat kan via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/DorpsraadLeimuiden

Met een nieuwsbrief (sept. 2017) geeft de provincie de laatste stand van zaken aan ons door. Een greep uit de nieuwsbrief:

Er ligt een besluit voor het aanleggen van extra busstroken, het aanpakken van de kruispunten en het vervangen van de Drechtbrug (inmiddels gereed) en Leidsevaartbrug gereed.

De nieuwe Leidsevaartbrug wordt komende tijd verbreed van 2x1 naar 2x1 mét aanliggende busstrook en parallelweg.

Het N207 wegvak tussen de Drechtbrug en de Leidsevaartbrug wordt uitgebreid met aan weerszijden busbanen.

Hier vindt u een link naar de nieuwsbrief van de provincie zelf.

Tekst.

Hier kunt u de informatie over de inloopavond inzien.

Vanaf maandag 31 juli starten de werkzaamheden aan de Leidsevaartbrug bij Rijnsaterwoude. Hierbij de link naar het nieuwsbericht. De digitale nieuwsbrief kunt u hier lezen.

WEEKENDAFSLUITING
Tijdens de werkzaamheden zijn enkele weekend- en nachtafsluitingen nodig. De eerste weekendafsluiting vindt plaats van VRIJDAG 4 AUGUSTUS 20.00 UUR TOT EN MET MAANDAG 7 AUGUSTUS 06.00 UUR. Tijdens de weekendafsluiting vinden er ook werkzaamheden plaats op de N207 tussen de Leidsevaartbrug en rotonde Vriezenweg. De werkzaamheden worden waar mogelijk gecombineerd om de overlast te beperken.

Update provincie:

LET OP! DE N207 IS IN DE NACHT VAN 24-25 JULI 2017 NIET GESTREMD VOOR AL HET VERKEER VANAF DE BURGEMEESTER BAKHUIZENLAAN IN LEIMUIDEN TOT AAN DE KRUISING MET DE HERENWEG BIJ RIJNSATERWOUDE. DE WERKZAAMHEDEN DIE VOOR DEZE NACHT GEPLAND STONDEN WORDEN OP EEN ANDER MOMENT INGEPLAND.

Eerdere bericht:

De provincie heeft laten weten dat er binnenkort weer twee nachtelijk afsluitingen zijn van de N207. De afsluitingen betreft de kruising Burgemeester Bakhuizenlaan (Leimuiden) tot aan kruising Herenweg (Rijnsaterwoude).

De eerste afsluiting vindt plaats van dinsdag 18 juli 20.00 uur tot woensdag 19 juli 06.00 uur en de tweede van maandag 24 juli 20.00 uur tot dinsdag
25 juli 06.00 uur. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.

De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd als het weer het toelaat, anders wordt het werk naar een andere datum verschoven.

In het voorjaar waren er geluiden van een nieuw beleid omtrent het maatschappelijk vastgoed. We hebben daarna op 23 april jl. een brief gestuurd met het verzoek om ons nader te informeren voor welk maatschappelijk vastgoed er welke maatregelen zijn voorgesteld. Onder het project van de MRSV vindt u meer informatie.

Op 6 juli 2017 is er een openbare bijeenkomst in De Ontmoeting voor de dorpen Leimuiden, Bilderdam en Rijnsaterwoude.In het proces van de actualisatie van de MRSV is er een mogelijkheid om mee te schrijven aan de toekomst van ons dorp. Wat leeft er en hoe zien wij, de inwoners van Leimuiden, de toekomst van ons dorp? De avond begint om 19.30 uur met een uitleg en historisch overzicht waarna de workshops beginnen. Om 21.30 uur vindt de afsluiting plaats.

Vanaf 20 juni gaan de werkzaamheden aan de parallelweg starten tussen Rijnsaterwoude en de kruising Kruisweg/N446.
Dit kan mogelijk  hinder opleveren op de kruising met de Herenweg richting Rijnsaterwoude.

Lees hier het bericht van de provincie.

Hier kunt u het voorontwerp bekijken.

In het project verkeersafwikkeling vindt u meer informatie over de Kerklaanrconstructie.

Op dinsdagavond 6 juni as organiseert de gemeente Kaag en Braassem een inloopbijeenkomst in De Ontmoeting te Leimuiden van 18.00 uur tot 21.00 uur.Op deze avond worden 3 zaken toegelicht en kunt u uw inbreng/vragen/opmerkingen kenbaar maken. De zaken betreffen: info over " afval anders", het voorlopig ontwerp van de Kerklaan als vervolg op de presentatie van 23 maart en de reconstructie van de Willem van der Veldenweg/Herenweg.

Vanaf vrijdagavond 28 april 20.00 uur tot maandagochtend 1 mei 06.00 uur is de N207 vanaf de Eisenhowerlaan (Alphen aan den Rijn) tot aan de rotonde Vriezenweg afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de weekendafsluiting starten de werkzaamheden aan de kruising Herenweg-N207 bij Rijnsaterwoude. De provincie Zuid-Holland werkt hier onder andere aan de nieuwe inrichting van de kruising, het plaatsen van een verkeersregelinstallatieen het vervangen van een duiker onder de weg. De werkzaamheden duren circa 3 weken.

De werkzaamheden aan de kruising zijn onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 uitvoert ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

Weekendafsluiting

Tijdens de weekendafsluiting is de N207 vanaf de Eisenhowerlaan tot aan de rotonde Vriezenweg afgesloten voor al het verkeer, inclusief de kruising Herenweg. Hulpdiensten worden wel toegelaten en fietsers worden nabij de kruising verzocht af te stappen en gebruik te maken van het voetpad. Openbaar vervoer zal komend weekend wel gebruik kunnen maken van de N207.

Bereikbaarheid Rijnsaterwoude

Vanaf 1 mei 2017 dient de weggebruiker met bestemming Rijnsaterwoude voor een periode van drie weken gebruik te maken van een tijdelijke inrit. Deze inrit komt ca. 300 meter verderop (richting Alphen aan den Rijn) te liggen. Voor deze inrit geldt dat het autoverkeer vanaf N207 en Rijnsaterwoude enkel rechts in en uit kan afslaan.De afsluiting wordt ter plaatse met bebording aangegeven. 

(letterlijke tekst Brief Provincie Zuid-Holland)

De gemeente gaat werken aan een nieuwe Maatschappelijk Ruimtelijke Structuur Visie. De nieuwe MRSV gaat deze zomer spelen en het spoorboekje met plan etc. is net door de Raad afgelopen maandagavond vastgesteld. Een zeer ambitieus plan. Op 25 april as. is er een inloopavond gepland.

Op deze plek zullen we u van nog meer informatie voorzien, dus hou de homepage in de gaten.

Voor nu kunt u de vooraankondiging van de gemeente hier raadplegen.

Op donderdag 13 april 2017 is de Drechtbrug opgeleverd. Het moment kan men niet zonder het feestelijke karakter voorbij laten gaan. De provincie heeft uitnodigingen verstuurd om tussen 17.00 en 18.00 uur onder de Drechtbrug aanwezig te zijn.

Yvonne Peeters (wethouder) en Corine Adriaansens (projectleider N207) leiden de opening in.

Het naambordje afgedekt met de vlag van Zuid-Holland wordt onthuld.

Naast de mededelingen vanuit het bestuur staat deze avond in het teken van: Leefbaarheid in ons dorp

De Dorpsraad is er van en voor u. Daarom vragen wij u mee te denken hoe de leefbaarheid in Leimuiden kan worden verbeterd.

Stuur een email  voor 26 maart a.s. terug naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Dorpsraad met daarin de onderwerpen die u met andere dorpsbewoners, passend in het thema, op deze avond wilt bespreken.

Geef (nog) geen mening of advies maar houd het bij steekwoorden alleen.

Wij zullen uit alle onderwerpen die binnenkomen keuzes maken om dit op de komende ALV met elkaar, op een interactieve wijze te bespreken. Zo ondervinden wij wat u van belang vindt en hoe wij dit de komende tijd op kunnen pakken.

Alvast bedankt!

L A A T   U W   B E L A N G   G O E D   B E H A R T I G E N   E N   D O E   M E E !!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de

Dorpsraad Leimuiden,  Marion Kluck, secretaris.

Het monument voor het verdwenen dorp Jacobswoude wordt opgeknapt.
Zuid-Holland en de gemeente Kaag en Braassem betalen gezamenlijk de
kosten. De Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van
Jacobswoude heeft aandacht gevraagd voor de slechte staat van het
monument. 

Wil u hierover meer lezen gebruik dan deze link:

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuwsbrief/nieuwsbrieven/2017/maart/nieuwsbrief-23-maart/@16642/monument-jacobswoude/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20170323&utm_content=link_ID0A3IBG04IBG&utm_campaign=Nieuwsbrief23maart2017

UPDATE 7 april 2017:

De N207 is komend weekend (en in de weekenden van 28 april en 19 mei) afgesloten vanaf de Eisenhowerlaan (Alphen aan den Rijn) tot aan de rotonde Vriezenweg. Dit betekent dat ook de kruising Kruisweg/N446 is afgesloten.

 

Oorspronkelijk bericht.

Op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn vinden in april en mei meerdere weekendafsluitingen plaats. Komende tijd betekent dit extra hinder voor de weggebruiker. De afsluitingen op de N207 zijn noodzakelijk om busstroken aan te leggen, de kruispunten te verbeteren en de bruggen over de Drecht en Leidsevaart te vervangen. Maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

De N207 tussen de kruising Kruisweg/N446 tot aan de rotonde Vriezenweg

Dit wegdeel wordt meerdere malen afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om de volgende weekenden:

* Vrijdagavond 7 april 20.00 uur tot maandagochtend 10 april 05.00 uur
* Vrijdagavond 28 april 20.00 uur tot maandagochtend 1 mei 05.00 uur
* Vrijdagavond 19 mei 20.00 uur tot maandagochtend 22 mei 05.00 uur

Weekendafsluiting Drechtbrug

Provincie Zuid-Holland heeft sinds eind 2015 gewerkt aan het vervangen van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Een ingrijpende operatie. Binnenkort is de nieuwe Drechtbrug gereed. Na de weekendafsluiting van 14-17 april 2017 worden alle rijstroken opengesteld voor het wegverkeer.
De N207 is vanaf de Burgemeester Bakhuizenlaan (Leimuiden) tot aan de rotonde Vriezenweg gestremd in het Paasweekend, van vrijdag 14 april 20.00 uur tot maandag 17 april 05.00 uur.

Omleidingsroute tijdens weekendafsluitingen

Tijdens de weekendafsluitingen wordt verkeer op de N207 omgeleid via de A4. Volg hiervoor de gele omleidingsborden. Bij de dorpen Leimuiden en Rijnsaterwoude worden verkeersregelaars ingezet. Bovenstaande afsluitingen zijn afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren.

Kom op zondag 26 maart naar de feestelijke opening van ‘de Box’ en maak kennis met de jeugd en het jongerenwerk.

De Scouting ‘63 Leimuiden organiseert in samenwerking met het jongerenwerk van De Driemaster een ontmoetingsplek voor de jongeren in Leimuiden. In “de Box” wordt een veilige, leuke, gezellige plek waar jongeren andere niet tot last zijn.  Voorlopig kunnen alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar elke zondagavond terecht in het scoutinggebouw van Scouting ‘63. Tijdens de avonden is het Jongerenwerk aanwezig.

Bent u nieuwsgierig? Kom dan op zondag 26 maart naar de feestelijke opening.
Tijd: 16:00 – 22:00 uur
Locatie: Scouting ’63 Kaag en Braassem, Kerklaan 102, Leimuiden

Er zijn zandzakken geplaatst bij de voormalige Oosterkerk voor de periode van zes maanden. Het zand dient als voorbelasting van de aanpassing van het fietspad.

Bovengronds zijn ze al even met de bouw. Maar het hoogstepuntis nog niet bereikt.

Vanaf de Dorpsstraat.

Vanaf het Kloofpad.

De Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) wordt geactualiseerd. De visie vormt de basis voor het maken van keuzes in de toekomst, zowel op ruimtelijk als op maatschappelijk vlak en is het toetsingskader voor ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Nu gaat de MRSV uit van verouderde gegevens en wordt door het actualiseren van de MRSV gewerkt aan de eerste Omgevingsvisie van de gemeente. Dat laatste is nodig om te voldoen aan de nieuw ingestelde Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Hiermee komt de gemeente tevens tot de eerste Omgevingsvisie van de gemeente.

Hier kunt u het voorstel aan de Gemeenteraad lezen dat op 20 februari in de raad is besproken.

Volgens de gemeentelijke website zijn er ideeen voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en en Westeinderplassen. Deze zogenoemde Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten, en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van water(recreatie). De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop , Uithoorn en Kaag en Braassem hebben dit project na 2010 opnieuw opgepakt en willen opnieuw de mogelijkheden en haalbaarheid van de nieuwe waterverbinding gaan onderzoeken. In dit kader zijn er 2 voorlichtingsavonden geweest, de voorlichting aan de Raad op 1 februari  2017 en in De Ontmoeting op 8 februari. Tijdens deze openbare informatieavond bleek er veel onbegrip en weerstand te zijn tegen de plannen om een doorsteek te creeeren tussen de Westeinder en de Drecht. Plannen zijn weinig concreet maar worden verder uitgewerkt. Afhankelijk van dit onderzoek  wordt uiteindelijk besloten wel of niet door te gaan met dit project.